Neposedové

Princip úloh typu Neposedové (NEP) spočívá v doplnění čísel (alternativně také jiných symbolů či slov) do textu slovní úlohy. Úloha je často bez otázky; jedná se spíše o soubor tvrzení, která mají žáci doplnit tak, aby byla pravdivá, logicky a matematicky správná. Čísla (slova, symboly), která se doplňují, jsou nabídnuta v tzv. galerii. Počet nabízených čísel může být stejný jako počet vynechaných míst ve slovní úloze, nebo vyšší. V takovém případě se mají vybrat pouze čísla, která lze do úlohy doplnit. Pro úlohy tohoto typu je charakteristický větší počet správných řešení. Otevírá se tak prostor pro práci s textem úlohy, např. k posuzování, které z řešení je reálné, které je nepravděpodobné, které výhodné apod.

Jednotlivé úlohy