O nás

Na tvorbě a pilotážích metodických materiálů se podílí tým řešitelů z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy:

Poděkování

Naše poděkování míří k desítkám učitelů matematiky, českého jazyka a 1. stupně, jejichž zpětná vazba významně přispěla ke kvalitě metodických materiálů.