Pro didaktiky

Jak seznámit budoucí učitele 1. stupně, učitele matematiky a učitele českého jazyka s metodikou výuky slovních úloh?

Níže nabízíme vzdělavatelům učitelů matematiky a českého jazyka a učitelů 1. stupně jednu z možností, jak s metodikou a jejími principy seznamovat budoucí učitele v kurzu didaktiky českého jazyka a didaktiky matematiky. Jsme přesvědčeni, že to pro ně bude užitečné i v tom případě, kdy s metodikou v její úplnosti v budoucnu pracovat nebudou. Seznámí se totiž s podrobně s různými aspekty komplexní problematiky výuky slovních úloh (jaké jsou obtíže žáků, jaké jsou účinné strategie jejich překonávání, jak k výuce slovních úloh přistupovat).

V kurzech didaktiky matematiky se problematice slovních úloh zcela jistě věnuje pozornost již nyní, proto naše doporučení nesuplují didaktiku slovních úloh, ale nabízí konkrétní učební úkoly pro studující.

V kurzech didaktiky českého jazyka je situace jiná. Použití slovních úloh ve výuce českého jazyka jako specifického jazykového komunikátu je pro učitele českého jazyka nové, proto je také doporučení pro didaktiku českého jazyka podrobnější.

Další doporučené zdroje k výuce slovních úloh