DVPP

Metodiku jsme koncipovali tak, aby byla využitelná učiteli různých pedagogických přesvědčení a stylů i bez předchozího zaškolení, a to za předpokladu, že se učitelé seznámí s doporučeními k implementaci:

Pokud se chce vyučující využít plný potenciál metodiky, získat hlubší informace a reflektovat svou výuku, může využít dvou navazujících kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

První je úvodní a slouží pro vyučující, kteří ještě s Metodikou nepracovali.

Druhý je určen těm, kteří Metodiku již ve vlastní práci využili a chtějí hlouběji reflektovat své zkušenosti, a tak se dále zdokonalit v používání Metodiky.

V současné době je možné se hlásit do kurzu v termínu: 

Kurz je pro zájemce vypsán přes webové stránky Centra celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.