Pro učitele

Metodika

Cílem předkládané Metodiky je poskytnout učitelům 1. stupně základní školy a učitelům matematiky i učitelům českého jazyka komplexní materiál, který nabízí možnosti soustavné práce se slovními úlohami. Hlavním východiskem tvorby metodických a pracovních listů je rozvoj a vzájemné propojování matematické, čtenářské a jazykové gramotnosti žáků, a to prostřednictvím slovních úloh.

Typy metodických materiálů

Níže naleznete, další typy metodických materiálů, které metodika nabízí. Doporučujeme se nejdříve seznámit s videi,  která stručně shrnují podstatu každého typu metodického materiálu. Pak se budete moci rozhodnout, s kterým typem ve své výuce začít. Videa najdete přímo u každého typu níže.

-G- Obalky_Stránka_1

Porovnání

Variované úlohy

Neposedové

nedokončené strategie