Variované úlohy

Soubory variovaných slovních úloh (VAU) svojí charakteristikou podněcují žáky k hlubšímu porozumění struktuře matematických slovních úloh. Každý soubor sestává z jedné úlohy základní a dvou až tří jejích variací. Úlohy jsou zasazené do stejného kontextu a na první pohled jsou si velmi podobné. Jejich hlavní odlišnost spočívá v matematické struktuře, která mnohdy vede k různým strategiím řešení.

Jednotlivé úlohy