Porovnávání

Metodické materiály typu Porovávání (POR)

V těchto metodických materiálech je u každé úlohy žákům nabídnuta dvojice řešení fiktivních žáků. Tato řešení mohou být jak správná, tak nesprávná. Cílem je navodit proces porovnávání – žák porovnává předložená řešení, ale také je implicitně porovnává s tím, jak o úloze uvažoval on sám. Žák má zjistit, zda je řešení správně (a tedy pochopit předloženou strategii řešení), nebo ne (a tedy identifikovat chybu a případně ji opravit). V nesprávných řešeních jsou zařazeny chyby, jichž se žáci obvykle dopouštějí.

Jednotlivé úlohy