Podpora integrace matematické, čtenářské a jazykové gramotnosti u žáků základních škol

V projektu TAČR TL03000469 se sdružili didaktici matematiky, didaktici českého jazyka a psychologové, aby společně vytvořili metodické materiály, jejichž hlavním cílem je na podkladu slovních úloh rozvíjet a vzájemné propojovat matematickou, čtenářskou a jazykovou gramotnost žáků základní školy. Vyvíjené materiály procházejí v letech 2021-2023 pilotážemi prostřednictvím spolupracujících učitelů. Po jejich zpracování bude celá metodika zveřejněna na této stránce a učitelé základních škol ji budou moci využít.


Konference Slovní úlohy jako cesta k integraci matematické, čtenářské a jazykové gramotnosti u žáků základních škol: 4. 10. 2023 14.00-18.00, Pedagogická fakulta UK, Magdalény Rettigové 4, Praha 1

Cílem konference bylo představit odborné veřejnosti originální metodiku výuky slovních úloh, jež vznikla v rámci projektu TAČR TL03000469 a jež bude dána k dispozici učitelům na této stránce cca v polovině listopadu 2023. Během konference se účastníci seznámili nejen s principy, na nichž je metodika založena, ale také s poznatky z jejího použití ve školách v posledních dvou letech. Konference se zúčastnilo hybridním způsobem asi 160 účastníků z řad vyučujících 1. stupně základní školy a matematiky a českého jazyka 2. stupně, didaktiků matematiky a didaktiků českého jazyka i inspektorů České školní inspekce.

Program konference

14:00Slovní úlohy: Cesta k metodice a její základní principyNaďa Vondrová
14:30Pohled z hlediska čtenářské a jazykové gramotnostiMartina Šmejkalová
14:50Pohled ze školJana Doležalová
15:15Přestávka 
15:25Pohled z hlediska psychologieAnna Páchová, Irena Smetáčková
15:50Metodický materiál PorovnáváníNaďa Vondrová
16:05Metodický materiál Nedokončené strategieDarina Jirotková
16:20Přestávka 
16:30Metodický materiál NeposedovéRadka Havlíčková
16:45Metodický materiál Variované úlohyPavel Sovič
17:00Pohled ze školTomáš Chrobák, Barbora Korečková a další
17:50Závěr Naďa Vondrová

Informační videa o Metodice

Principy, na nichž je Metodika založena (Naďa Vondrová)
Slovní úlohy a český jazyk (Martina Šmejkalová)
Slovní úlohy a rozvoj metakognitivních dovedností (Anna Páchová)

Čtyři typy metodických materiálů

Porovnávání (Naďa Vondrová)
Nedokončené strategie (Jana Slezáková)
Neposedové (Radka Havlíčková)
Variované úlohy (Pavel Sovič)

Máte-li zájem se do pilotáží materiálů zapojit, ozvěte se na nada.vondrova@pedf.cuni.cz.

Řešitelský tým

Na tvorbě a pilotážích metodických materiálů se podílí tým řešitelů z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy:

Katedra matematiky a didaktiky matematiky: Radka Havlíčková, Darina Jirotková, Karolína Mottlová, Jana Slezáková, Pavel Sovič, Naďa Vondrová

Katedra českého jazyka: Gabriela Babušová, Klára Eliášková, Alena Kinclová, Martina Šmejkalová

Katedra psychologie: Anna Páchová, Irena Smetáčková

Pedagogický poradce: Martin Chvál (Ústav pro výzkum a rozvoj školství)

Řešitelé doporučují zdroje k výuce slovních úloh

Článek shrnující příčiny používání povrchových strategií řešení slovních úloh, který obsahuje i didaktická doporučení (Učitel matematiky, 28 (2), 66-93, 2020)

Kniha Matematická slovní úloha: Mezi matematikou, jazykem a psychologií (nakl. Karolinum)

Webinář pro učitele Slovní úlohy na 1. stupni

Webinář pro učitele Jak vést žáky 2. stupně k řešení slovních úloh s porozuměním