Konference

Konference Slovní úlohy jako cesta k integraci matematické, čtenářské a jazykové gramotnosti u žáků základních škol: 4. 10. 2023 14.00-18.00, Pedagogická fakulta UK, Magdalény Rettigové 4, Praha 1

Cílem konference bylo představit odborné veřejnosti originální metodiku výuky slovních úloh, jež vznikla v rámci projektu TAČR TL03000469 a jež bude dána k dispozici učitelům na této stránce cca v polovině listopadu 2023. Během konference se účastníci seznámili nejen s principy, na nichž je metodika založena, ale také s poznatky z jejího použití ve školách v posledních dvou letech. Konference se zúčastnilo hybridním způsobem asi 160 účastníků z řad vyučujících 1. stupně základní školy a matematiky a českého jazyka 2. stupně, didaktiků matematiky a didaktiků českého jazyka i inspektorů České školní inspekce.

14:00Slovní úlohy: Cesta k metodice a její základní principyNaďa Vondrová
14:30Pohled z hlediska čtenářské a jazykové gramotnostiMartina Šmejkalová
14:50Pohled ze školJana Doležalová
15:15Přestávka
15:25Pohled z hlediska psychologieAnna Páchová, Irena Smetáčková
15:50Metodický materiál PorovnáváníNaďa Vondrová
16:05Metodický materiál Nedokončené strategieDarina Jirotková
16:20Přestávka
16:30Metodický materiál NeposedovéRadka Havlíčková
16:45Metodický materiál Variované úlohyPavel Sovič
17:00Pohled ze školTomáš Chrobák, Barbora Korečková a další
17:50ZávěrNaďa Vondrová

Share Now: